Gynomunal vaginalgel bidrar till att motverka torra och sköra slemhinnor.

Torra slemhinnor

De flesta kvinnor har någon gång besvärats av torra slemhinnor. Man kan drabbas tillfälligt eller under längre perioder. Man kan få varierande besvär i olika omfattning.

Symtom

Torra, sköra slemhinnor kan orsaka smärta, sveda och en brännande känsla. Det kan vara små sprickor i vävnadsväggen som orsakar svedan. Rodnad, irritation och klåda förekommer också ofta. Beskrivningar som att det skaver förekommer också.
Många beskriver det som en torrhetskänsla och det i sin tur kan leda till samlagssmärtor.

Konsekvenser i vardagslivet

Symtom kan bli begränsande i vardagslivet på olika sätt.
Att avstå från sex för att det gör för ont.
Att sitta på en cykelsadel kan förvärra symtomen, eller att ha tajta byxor.
Många får rådet att inte duscha lika ofta och att inte använda tvål i underlivet, likaså att använda binda istället för tampong när man har mens.

Vad är orsaken till torra slemhinnor?

  • Det finns individuella skillnader i hur mycket sekret som produceras.
  • En överdriven, ohälsosam underlivshygien där sekret sköljs eller tvättas bort kan ge torra slemhinnor.
  • Rökning är en bidragande orsak till torra och sköra slemhinnor på grund av sämre syresättning i vävnaden.
  • Minskning av östrogen. Torra slemhinnor är ofta ett tecken på att östrogennivån i blodet sjunker. Det kroppsegna östrogenet bildas i äggstockarna.

Östrogennivån i blodet varierar under livstiden. Högst nivå har man under senare tonåren. Östrogennivån minskar sedan mycket långsamt för att ligga på en särskilt låg nivå efter menopaus. I takt med att östrogennivån sjunker blir slemhinnorna tunna, sköra och mindre elastiska.

Andra tillstånd när östrogenproduktionen minskar eller upphör:

  • Amning
  • Strålning
  • Kemoterapi där östrogennivåerna sänks
  • Borttagande av äggstockarna
  • Användning av vissa P-piller

Läkemedel som innehåller östrogen finns i olika beredningar som fungerar mycket bra för många.
Den här informationen är för dem som inte kan, bör eller vill använda östrogenläkemedel.

pain